Mone Medikal A.Ş.

2007 yılında ulusal ve uluslararası pazarda hizmet verme amacıyla Çorum’da kurulmuş olup medikal sektöründe üretimine başlamıştır. Uzun yılların imalat tecrübelerini yüksek kalite anlayışıyla, bu sektöre taşımış teknik personeli, uzman kadrosu ve güçlü makine parkı ile ileri teknolojili ürünlere PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS markası ile imzasını atmaktadır. Gün geçtikçe müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmakta, sürekli gelişen yenilenen ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Değişimi ve gelişimi yakından takip eden PYRAWORK sektöründe tercih edilen bir marka olmayı hedeflemiştir. Amacımız; PYRAWORK ürünlerini dünya normlarında bir kalite ile medikal sektörünün kullanımına sunmaktır. Üretimde kullanılan kalıplarımızın tamamı MONE bünyesindeki Ar-Ge departmanında projelendirilerek kalıp ve model hanesinde hazırlanmaktadır. Kalıp hazırlama konusundaki bu yatırım ve işletme imkanlarıyla müşterilerimizin farklı gereksinimleri için alternatif çözümler sunmaktayız. “Tüketicinin Mutluluğunu” nu sağlamayı ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilmeyi kendisine vazgeçilmez bir amaç olarak belirleyen MONE tüm çalışanları ile birlikte bu amaca doğru koşar adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.
İçinde yaşadığımız toplum ve teknoloji ortamında başarılı olmak için çalışmalarımızda bize ışık tutup yol gösteren hekimlerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bu sektöre gönül vermiş tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tasarım, imalat, satış ve hizmet faaliyetlerimizde “Tam Müşteri Memnuniyeti” ni sağlamak, sektöründe öncü ve saygın bir kuruluş olmak, ulusal ve uluslar arası pazar da rekabet gücümüzü artırmak ve rekabet üstünlüğü yaratmak üzere:

  1. “Çalışanlarımız”, “Müşterilerimiz”, “Tedarikçilerimiz”, “Çevre”, “İçinde Yaşadığımız Toplum” ve “Teknolojik Gelişmeleri” dikkate alarak tesis etmiş olduğumuz Toplam Kalite Yönetimini bir yaşam biçimi ve çalışma tarzı olarak kabul ederiz.
  2. Kuruluşumuzun genel performansının geliştirilmesinde ve rakiplerimize karşı fark yaratmada insan faktörünün önemli olduğunu biliriz ve personelimizin eğitim almasını ve sorumluluk alanında liderlik etmesini destekleriz.
  3. Ürünlerimizi kalite ve maliyet avantajı yaratacak şekilde tasarlarız ve proseslerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda, çevre ve işçi sağlığını gözeterek uygun çalışma ortamlarında gerçekleştiririz.
  4. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin devamlılığını sağlamak üzere proseslerimizi müşteri odaklı planlarız.
  5. Uymakla yükümlü olduğumuz yasal gereklilikleri ve standart şartlarını da karşılayacak şekilde tesis ettiğimiz entegre Kalite Yönetim Sistemimizi kuruluşumuzun her kademesinde etkin bir şekilde uygularız ve kalite hedeflerimizle birlikte gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MONE MEDİKAL A.Ş. olarak hepimiz;
Yeryüzünde yaşayan her bir canlının varlığını sürdürme hakkına saygı duyarız. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz çevrenin doğal yapısını muhafaza etmek ve korumak faaliyetlerimizin bir parçasıdır. Doğal hayatı tehlikeye sokabilecek veya çevrede kirlilik yaratacak olan hiçbir zararlı atığı toprağa, suya ve/veya havaya vermeyiz.

Aşağıda belirtilen konular organizasyonumuzda görev alan herkesin sorumluluğudur:

1. Çevreyi korumak için oluşturulmuş ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standartlara, kanunlara ve ilgili tarafların tavsiyelerine gönüllü olarak riayet etmek,
2. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken havayı, suyu ve toprağı kirletici etkenler için anında tedbir almak, kirliliği kaynağında önlemek,
3. Geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik etmek, enerji, su ve diğer doğal kaynakların tüketimini ve maliyetlerini en aza indirmek,
4. Çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve müşterilerimizde tasarruf bilinci yaratarak yeşil ekonomiyi, enerji verimliliğini ve atıkların geri kazanılmasını teşvik etmek,
5. Çevresel amaç ve hedeflerimizi sürekli gelişmeye katkıda bulunacak şekilde belirlemek, hedef gerçekleştirme performansımızı değerlendirmek, elde edilen verileri kayıt altına almak ve kayıtları muhafaza etmek, gerektiğinde ilgili taraflar ile paylaşmak,
6. Çevresel hedeflerimizin başarılması için üst yönetimde dahil olmak üzere organizasyonun her seviyesinde sorumluluk bilincini ve farkındalığı artırmak, gerekli olan eğitim ihtiyacını, araç ve gereçleri tam zamanında karşılamak,

Çevre amaç ve hedefleri çerçevesinde projelerin yürütülmesinden, sorumlu kişilerin belirlenmesinden ve taahhütlerin yerine getirilmesinden Üst Yönetim sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

MONE MEDİKAL A.Ş.’ nin Üst Yönetimi olarak; Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgileniriz. Çalışanlarımızı yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından sürekli olarak korumak en önemli hedefimizdir. İşveren olarak iş sağlığı ve güvenliği bakımından sorumluluklarımızın farkındayız. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için her türlü iyileştirici çabayı göstermekteyiz.

  1. Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi bakımından muhtemel risklerin belirlenerek, riskleri bertaraf edici önlemlerin alınması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması kuruluşta görev alan herkesin asli amacıdır,
  2. Yöneticiler, çalışma ortamının güvenliğini sağlamaktan sorumlu tutulacaklardır. Makine ve ekipmanın güvenli çalıştırılması da dahil olmak üzere işçilerin iş talimatlarına ve prosedürlerine uygun olarak çalıştırılmaları yöneticilerin görevidir,
  3. Her işçi, işvereni tarafından tesis edilmiş olan iş talimatlarına, prosedürlerine ve iş güvenliği kanunlarına uyumlu çalışarak kendi sağlık ve iş güvenliğini korumaktan sorumludur. İşçiler, kendi sağlık ve güvenliklerini korumak için ihtiyaçları olan eğitim, tatbikat ve denetimleri talep etmekte yetkilidirler.
  4. Kuruluşta gerçekleştirilen her bir proses için sağlık ve güvenliği dikkate almak bütün tarafların yararınadır. Sağlık ve güvenlik organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olmak zorundadır.

KALİTE BELGELERİMİZ

MARKALARIMIZ

ONLINE KATALOG

ULAŞIM

MERZİFON HAVA LİMANINA : 30 Dk. ESENBOĞA HAVA LİMANINA : 120 Dk:

FABRİKA

O.S.B. 14. CADDE NUMARA 2 MERKEZ / ÇORUM

+90 364 254 97 87

info@monemedical.com